Kocioł klasa 5 - EKO-D-Zgoda

ekodzgda

EKO-D-ZGODA

Kocioł EKO-D-ZGODA wyposażony w podajnik ślimakowy, spełnia wymogi 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu (ekodesign) zawarte w Rozporządzeniu UE 2015/*1189 z 28 kwietnia 2015 roku potwierdzone wynikami badań w ICHPW w Zabrzu

Tabela EKO-D-ZGODA

Cena 16 kW - 10 900 zł brutto


sw-1 sw-2